Odwiedź nas na Facebooku
Inwestujesz?

Zakup nieruchomości przez obcokrajowca. Co warto wiedzieć?

W Polsce zakup nieruchomości przez obcokrajowca podlega specjalnemu prawu. Trzeba uzyskać zezwolenie i spełnić odpowiedni warunki. Dlatego wyjaśniamy krok po kroku zapisy prawne. Podpowiadamy też, jak kupić działkę,  mieszkanie lub dom w Polsce.

Kto potrzebuje zezwolenia na zakup nieruchomości, a kto nie?

Nie każdy obcokrajowiec potrzebuje specjalnego zezwolenia na zakup nieruchomości w Polsce. Zgodnie z prawem bez dodatkowych formalności działkę, lokal lub dom kupić mogą obywatele: Unii Europejskiej, Islandii, Lichtenstein, Norwegii i Szwajcarii (kraje EOG). Pozwolenia nie potrzebują także przedsiębiorcy, których siedziba mieści się na terenie państwa unijnego.

Natomiast zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji potrzebują obywatele wszystkich pozostałych krajów. Nawet tych sąsiadujących z Polską. O pozwolenie na zakup nieruchomości wystąpić mogą cudzoziemcy będący osobą fizyczną lub przedsiębiorcą, którego firma mieści się za granicą. Dotyczy to także spółek handlowych bez osobowości prawnej (z siedzibą na terenie Polski).

Dodatkowe warunki zakupu nieruchomości przez obcokrajowca

Istnieje kilka przesłanek ku temu, żeby obcokrajowiec nie musiał starać się o zezwolenie na kupno u właściwego ministra. Z tego obowiązku zwolnione są osoby, które kupują wyodrębniony lokal mieszkalny. A także osoby, które mieszkają na terenie Polski i chcą kupić nieruchomość po upływie co najmniej pięciu lat od uzyskania zezwolenia na pobyt stały. Łatwiejsza procedura zakupu czeka również na osoby mieszkające w naszym kraju przynajmniej przez dwa lata od otrzymania zezwolenia na pobyt stały. Te zapisy prawne dotyczą ponadto małżonków cudzoziemców, którzy są obywatelami Polski (przy czym intercyza miedzy małżonkami jest wtedy wykluczona).

Obcokrajowcy mogą także dziedziczyć nieruchomości w naszym kraju (z wyjątkiem sytuacji, w której obcokrajowiec będący spadkobiercą testamentowym nie byłby jednocześnie spadkobiercą ustawowym). Zezwolenia nie trzeba mieć na zakup garażu.

Jakie dokumenty są potrzebne do zakupu nieruchomości przez obcokrajowca?

Wśród wymaganych dokumentów są m.in.: potwierdzenie tożsamości, odpis z księgi wieczystej nieruchomości, wypis z rejestru gruntów, wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, potwierdzenie więzi z Polską. Ustawodawca wymaga dowodu opłaty skarbowej oraz potwierdzenia źródła środków finansowych na zakup nieruchomości. Mogą być to np.: wydruk z konta bankowego, umowa o pracę, PIT, umowa kredytu hipotecznego, promesa udzielenia kredytu.

Uzyskanie zezwolenia w ministerstwie na zakup nieruchomości przez obcokrajowca trwa około dwa miesiące. Koszt skarbowy tego pozwolenia to około 1500 zł. W przypadku odmowy można starać się o zwrot wpłaconych na ten cel środków.

Przy zakupie nieruchomości warto skorzystać z pomocy doradcy kredytowego.