Odwiedź nas na Facebooku
Inwestujesz?

Czym jest rachunek powierniczy?

Mieszkaniowy rachunek powierniczy to nic innego, jak specjalna forma lokaty, na którą wpłacamy pieniądze, gdy nasza nieruchomość jest jeszcze w budowie. Jest rodzajem zabezpieczenia środków klientów, którzy czekają na wymarzone mieszkanie lub dom u dewelopera. Dowiedz się, jak to rozwiązanie działa w praktyce i jak bezpiecznie z niego skorzystać.

Rachunek powierniczy – podstawowe informacje

Tego rodzaju rachunki w przypadku umów deweloperskich są tworzone dla wszelkich rozliczeń między wykonawcą usługi a klientem. Oznacza to, że nabywca nieruchomości nie wpłaca środków bezpośrednio do dewelopera, a właśnie na tę lokatę. Następnie pieniądze z rachunku pobiera deweloper, aby kontynuować prace przy realizacji inwestycji. Jest to rozwiązanie zabezpieczające kupujących mieszkania i domy, które jeszcze nie powstały, a są przysłowiową „dziurą w ziemi”. Dzięki rachunkowi powierniczemu, łatwiej jest odzyskać pieniądze w przypadku upadłości dewelopera lub niewywiązywania się z warunków zawartej umowy.

Rachunek powierniczy jest zakładany przez dewelopera w wybranym przez niego banku. To właśnie bank zabezpiecza środki wpłacane przez klientów i dba o to, aby były wypłacane zgodnie z umową.

Rodzaje rachunków powierniczych w umowach deweloperskich

Rachunki powiernicze funkcjonują w Polsce od 2011 roku. Zgodnie z ustawą są ich dwa rodzaje: otwarte i zamknięte. Te pierwsze działają na zasadzie transz – deweloper może wypłacać kolejne środki po zakończeniu konkretnych etapów inwestycji, np. po postawieniu fundamentów, zbudowaniu dachu czy uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie. Z kolei rachunki powiernicze zamknięte zatrzymują pieniądze klientów do końca inwestycji. To oznacza, że deweloper może je wpłacić dopiero na ostatnim etapie budowy, czyli po przeniesieniu praw własności (podpisaniu aktu notarialnego).

Dodatkowo każdy z tych rachunków obejmuje jeden typ gwarancji: bankowy lub ubezpieczeniowy. W pierwszym przypadku po ewentualnym ogłoszeniu upadłości przez dewelopera, to bank od razu wypłaca klientowi środki. W drugim natomiast trzeba czekać na pieniądze z ubezpieczenia, co w praktyce bywa nieco dłuższym procesem.

Który rachunek powierniczy wybrać?

Z punktu widzenia klienta, najkorzystniejszy jest rachunek powierniczy zamknięty. Jednak oba rodzaje umów uznaje się za bezpieczne ze względu na gwarancje bankowe oraz ubezpieczeniowe. Dodatkowym zabezpieczeniem jest zapis w umowie, który zakazuje finansowanie innych inwestycji niż docelowa ze środków wpłaconych na rachunek. Gwarancją jest także bank, który na bieżąco monitoruje postępy w budowie. Dlatego warto szukać deweloperów zawierających umowy z wiarygodnymi i największymi instytucjami finansowymi, które prowadzą rachunki powiernicze.

Czytaj także: Kredyt hipoteczny krok po kroku.