Odwiedź nas na Facebooku
Inwestujesz?

Wakacje kredytowe. Kto i jak może skorzystać z programu?

Wakacje kredytowe to nowy, rządowy program, ułatwiający spłatę należności w czasach wysokiej inflacji i podwyżek stóp procentowych. Dzięki nowej ustawie, kredytobiorcy będą mogli odroczyć spłatę aż łącznie ośmiu rat kredytu w latach 2022 i 2023. Kto i na jakich zasadach może skorzystać z wakacji kredytowych? Wyjaśniamy poniżej.

Czym są Wakacje kredytowe?

W najprostszych słowach, Wakacje kredytowe to zawieszenie płatności rat kredytu. Kredytobiorca lub kredytobiorcy (w przypadku kredytu z drugą osobą) będą mogli skorzystać z tego rozwiązania przez dwa miesiące w każdym z dwóch ostatnich kwartałów 2022 roku. Oznacza to, że jeśli zdecydujesz się skorzystanie z programu we wrześniu i postawisz na maksymalną liczbę zawieszonych rat – kredytu nie zapłacisz do końca grudnia. Z kolei w następnym roku 2023, w każdym z kwartałów będziesz mógł przez miesiąc skorzystać z Wakacji kredytowych. Łącznie chodzi zatem o osiem miesięcy, w których będzie obowiązywać zawieszenie spłaty kredytu.

Co ważne, zawieszenie będzie dotyczyć zarówno części odsetkowej, jak i kapitałowej raty. Dzięki temu w czasie Wakacji kredytowych faktycznie nie zapłacisz do banku nic.

Kto i w jaki sposób może skorzystać z wakacji kredytowych?

Z programu Wakacje kredytowe może skorzystać każdy, kto posiada kredyt hipoteczny w walucie polskiej, zawarty w ostatnich latach oraz przed 2017 rokiem. Wymaganym warunkiem możliwości wystąpienia do banku o zawieszenie spłaty, jest terminowa spłacanie rat kredytowych do banku. Jeśli do tej pory nie zawsze uiszczałeś je regularnie, instytucja ma prawo odmówić ci opcji skorzystania z Wakacji kredytowych.

Z zawieszenia płatności można skorzystać tylko przy jednym kredycie hipotecznym. Jeśli posiadasz kilka zobowiązań, będziesz musiał do programu wybrać ten, który zaciągnąłeś na własne potrzeby mieszkaniowe. Jak to zrobić? Należy przesłać wniosek do banku za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej lub w formie papierowej. Ma w nim być zawarta informacja o wnioskowanym okresie lub okresach zawieszenia spłaty kredytu, a także oświadczenie, że wniosek dotyczy nieruchomości przeznaczonej na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych. Bank w ciągu 21 dni rozpatrzy wniosek, ale spłata będzie zawieszona już w dniu wpłynięcia dokumentu do banku. Pierwszych Wakacji kredytowych spodziewamy się 1 sierpnia 2022 roku.

Konsekwencje programu Wakacje kredytowe

Niezwykle ważną zasadą programu Wakacje kredytowe jest to, że zawieszenie rat kredytu nie może wpłynąć na zwiększenie zobowiązania do banku czy podniesienie kwoty odsetek. Dzięki temu, kredytobiorcy nie stracą, a jednie wydłużą czas spłacania kredytu o dokładnie tyle miesięcy, z ilu zawieszonych rat skorzystali. Informacja o tym, że kredytobiorca skorzystał z Wakacji kredytowych trafi do Biura Informacji Kredytowej, jednak nie będzie ona miała wpływu na przyszłą lub obecną zdolność kredytową.