Odwiedź nas na Facebooku
Inwestujesz?

Kredyt na mieszkanie w Polsce. Raport.

Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów mieszkaniowych na polskim rynku było rekordowe – po pierwszej połowie 2021 r. wyniosło 500 mld zł. Jak kształtują się obecne trendy kredytowe w Polsce? Zobacz raport. 

Boom na kredyty mieszkaniowe

Według danych BIK, w pierwszej połowie roku (od stycznia do lipca 2021 r.) banki i SKOK-i udzieliły ogółem 157,1 tys. kredytów mieszkaniowych na łączną sumę 49,76 mld zł. Oznacza to łączny wzrost liczby kredytów hipotecznych o 25,8 proc. Ich wartość była wyższa o 37,7 proc. w stosunku do analogicznego okresu w roku poprzednim. Tendencja wzrostowa znajduje odzwierciedlenie nie tylko w liczbie, ale i w wysokości zobowiązań. W pierwszej połowie 2021 r., ponad połowę (55,1 proc.) wszystkich zaciągniętych kredytów hipotecznych, stanowiły kredyty na kwoty powyżej 350 tys. zł. W maju 2021 r., łączna wartość zadłużenia z tytułu kredytów mieszkaniowych w Polsce, przekroczyła 500 mld zł.

Raport z rynku kredytowego w Polsce

Jak wynika z ogólnopolskiego raportu o kredytach mieszkaniowych i cenach transakcyjnych, publikowanego co kwartał przez AMRON-SAFRIN, liczba nowo udzielonych kredytów mieszkaniowych w II kwartale 2021 r. przekroczyła 67 tys. To o 17 proc. więcej niż w poprzednim kwartale. Średnia wartość kredytu w II kwartale 2021 r. wyniosła niespełna 330 tys., co w stosunku do I kwartału 2021 r. oznaczało wzrost o 5,62 proc. Obserwowana tendencja wzrostowa została wywołana przede wszystkim przez spadek cen kredytów hipotecznych, spowodowany niższym wymaganym wkładem własnym i niemal zerowymi stopami procentowymi. Widać również wpływ pandemii, która wprowadziła zmianę modelu inwestowania. 

Inwestycje w mieszkania w dobie pandemii

Jednym z gospodarczych skutków pandemii, który wywarł wyraźny wpływ na rynek mieszkaniowy, było istotne przedefiniowanie modelu inwestycyjnego. Konta oszczędnościowe i lokaty bankowe, które dotychczas były pewnym zabezpieczeniem dla gotówki, straciły swoją wiarygodność. Rosnąca inflacja i niskie oprocentowanie wspomnianych produktów, sprawiły, że korzystanie z nich przynosiło stratę. Polacy masowo rezygnowali z deponowania pieniędzy na kontach. Według danych NBP, w 2020 r. wycofano z lokat łącznie ponad 80 mld zł. Popularnym trendem stało się inwestowanie w nieruchomości, które okazały się skutecznym sposobem na ochronę kapitału. 

Co dalej z kredytem na mieszkanie?

Mimo galopującej inflacji, niedawnej podwyżki stóp procentowych i ich dalszego przewidywanego wzrostu, Polacy wciąż chcą inwestować w mieszkania. Nie zauważa się istotnych zmian w ofertach kredytów hipotecznych. Marże i koszty kredytów utrzymują się na stałym poziomie od kilku kwartałów. W III kwartale 2021 r. zasady oceniania zdolności kredytowej starły się bardziej rygorystyczne, ale Polacy nie tracą zainteresowania kredytami. Dobrą wiadomością jest wprowadzenie od 1 lipca 2021 r. obowiązku oferowania kredytów hipotecznych z okresowo stałym oprocentowaniem. Instrument ten gwarantuje, że przynajmniej przez 5 pierwszych lat od zaciągnięcia zobowiązania, wysokość raty się nie zmieni. Ogranicza to ryzyko, że wzrośnie obciążenie z tytułu spłaty kredytu.

Potrzebujesz więcej informacji? Sprawdź, na co zwrócić uwagę przy wyborze kredytu hipotecznego