Odwiedź nas na Facebooku
Inwestujesz?

Kredyt hipoteczny, a działalność gospodarcza

Otrzymanie kredytu hipotecznego przez osoby i firmy prowadzące działalność gospodarczą, mimo iż obwarowane pewnymi obostrzeniami, nie jest niemożliwe. Choć banki w kwestii udzielania kredytów hipotecznych podchodzą do przedsiębiorców bardziej rygorystycznie, niż do osób zatrudnionych, np. na umowę o pracę, uzyskanie kredytu hipotecznego dla firmy jest wciąż w zasięgu ręki. Jakie czynniki powinni brać pod uwagę starający się o kredyt hipoteczny przedsiębiorcy? Niezbędne informacje poniżej.

Staż na rynku – im dłużej, tym lepiej

Szanse na otrzymanie kredytu hipotecznego przez przedsiębiorcę wzrastają wraz z jego stażem na rynku. Ponieważ im dłużej firma działa, tym stabilniej rokuje, banki przychylniej patrzą na przedsiębiorców z kilkuletnim stażem. Starając się o kredyt dla firm, warto wiedzieć, że minimalny wymagany czas działalności firmy na rynku to 12, a czasem nawet 24 miesiące nieprzerwanego funkcjonowania. Wyjątkiem od tej reguły jest działalność prowadzona przez minimum 6 miesięcy. Przy spełnieniu warunku, że stanowi ona kontynuację umowy o pracę zawartej z byłym pracodawcą.

Specyfika branży – kto ma łatwiej?

Nie jest tajemnicą, że branże, które ucierpiały w czasie pandemii (w szczególności transport, gastronomia, branża beauty i turystyka), uznawane są obecnie za branże wysokiego ryzyka. Przedstawiciele tych sektorów muszą niestety liczyć się z większymi restrykcjami. Oznaczają one, m.in. konieczność zaświadczenia o dłuższym funkcjonowaniu na rynku (min. 24 miesiące) oraz potwierdzenia stabilności dochodów. Z drugiej strony, istnieją uprzywilejowane grupy zawodów (np. lekarze, prawnicy, architekci i inni specjaliści), których przedstawicielom banki są skłonne udzielać kredytów na preferencyjnych warunkach (np. w ramach oferty dla wolnych zawodów).

Zdolność kredytowa przy działalności gospodarczej

Dla oceny zdolności kredytowej przedsiębiorstwa największe znaczenie mają aktywa, czyli posiadany majątek. Liczą się także: struktura kapitału, źródła finansowania działalności oraz wysokość przychodów i koszty działalności firmy. Jeśli chodzi o dochody – im wyższe, tym firma ubiegać może się o większą kwotę kredytu. Kluczowe znaczenie dla banku ma również stabilność i regularność dochodów. Majątek, jakim dysponuje firma, potraktowany może zostać natomiast jako zabezpieczenie kredytu. Przedsiębiorca może ustanowić hipotekę na należących do firmy nieruchomościach. Dla pozytywnej decyzji banku o przyznaniu kredytu przedsiębiorcy ważna jest również historia spłat. Firma posiadająca udokumentowane, spłacone wcześniej kredyty to dla banku klient bardziej wiarygodny, niż firma bez żadnej historii kredytowej.

Jeśli szukasz kredytu hipotecznego dla firmy, zapytaj o warunki doradców kredytowych Siódmego Nieba.