Odwiedź nas na Facebooku
Inwestujesz?

Dom ekologiczny – ulgi i dofinansowania 2021

Co zrobić, aby nasz dom był bardziej ekologiczny, nie ponosząc przy tym dużych nakładów finansowych? Możemy skorzystać z programów rządowych, dzięki którym zwróci się nam część kosztów poniesionych na realizację danej inwestycji. Sprawdzamy, z jakich dofinansowań można skorzystać, jakie są ich cele oraz jakie warunki należy spełnić. 

Dom ekologiczny – z jakich programów można skorzystać w 2021 roku?

Zgodnie z obowiązującą Dyrektywą Unii Europejskiej od początku 2021 roku wszystkie nowo powstające budynki powinny być obiektami “o niemal zerowym zużyciu energii”. Aby umożliwić realizację tego zadania, w wielu krajach wdrażane są programy oferujące dofinansowanie energooszczędnych instalacji – także w Polsce. Szczegóły opisujemy poniżej. 

Program Czyste Powietrze – cel, wysokość dotacji, rodzaje wspieranych przedsięwzięć

Celem programu Czyste powietrze jest ograniczenie szkodliwych substancji poprzez wymianę przestarzałych źródeł ciepła oraz poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych. Budżet wynosi 103 mld zł.

Od 15 maja 2020 r. ruszyła nowa wersja programu, która zwiększyła dostępność dofinansowania. Do najważniejszych zmian należą:

 • znaczne uproszczenie wniosku i skrócenie czasu jego rozpatrywania;
 • możliwość składania wniosków online w serwisie gov.pl;
 • integracja z programem Mój Prąd poprzez możliwość uzyskania dotacji na montaż domowej fotowoltaiki, bez konieczności składania dwóch osobnych wniosków. 

Adresatami programu są właściciele bądź współwłaściciele jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z osobną księgą wieczystą. Ich roczny dochód nie może być wyższy niż 100000 zł. 

Dotacja może wynosić do 30000 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania i 37000 zł dla podwyższonego poziomu dofinansowania. W drugim przypadku miesięczny dochód na jednego członka ich gospodarstwa domowego nie może przekroczyć 1400 zł w gospodarstwie jednoosobowym lub 1960 zł w gospodarstwie wieloosobowym. 

Możemy uzyskać dofinansowanie:

 • wymiany przestarzałego urządzenia grzewczego;
 • docieplenia przegród budowlanych (ścian zewnętrznych i wewnętrznych);
 • wymiany stolarski zewnętrznej (okien i drzwi) i bramy garażowej;
 • pompy ciepła typu powietrze-woda lub gruntowej pompy ciepła;
 • instalacji centralnego ogrzewania lub CWU (w tym kolektorów słonecznych);
 • instalacji fotowoltaicznej;
 • rekuperacji (wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła);

Program Mój Prąd – cel, warunki, wysokość dotacji

Głównym celem programu Mój Prąd jest zwiększenie produkcji energii elektrycznej z mikroźródeł fotowoltaicznych, a jego budżet wynosi 1 mld zł. Beneficjentami mogą być osoby fizyczne wytwarzające prąd na własne potrzeby. Warunkiem jest podpisanie umowy dwustronnej z dystrybutorem energii o przyłączeniu mikroinstalacji do sieci elektrycznej. 

W ramach programu można uzyskać dofinansowanie instalacji fotowoltaicznej o mocy od 2 kW do 10 kW. Wysokość dotacji wynosi do 50% kosztów zakupu i montażu systemu, ale nie więcej niż 5000 zł. 

Planowany nabór do tegorocznej edycji programu Mój Prąd prowadzony będzie od 1 lipca do 20 grudnia 2021 r. lub do wyczerpania środków. 

Czy warto zainwestować w panele fotowoltaiczne? Sprawdź tutaj

Program Moja Woda – szczegóły dofinansowania

Kolejnym wartym uwagi programem jest Moja Woda. Jego celem jest ochrona zasobów wodnych oraz minimalizacja zjawiska suszy w Polsce dzięki zwiększeniu retencji na terenie posesji przy budynkach jednorodzinnych, a także wykorzystywaniu zgromadzonych wód opadowych i rozpadowych. 

Dofinansowanie obejmuje do 80% kosztów kwalifikowanych instalacji, a maksymalna kwota, jaką można uzyskać, wynosi 5000 zł. 

Na koszty kwalifikowane składają się zakup, dostawa, budowa i uruchomienie instalacji służących do:

 • zebrania wód opadowych i rozpadowych z powierzchni nieprzepuszczalnych posesji (dachów, chodników, podjazdów), np. wpusty, łapacze, przewody odprowadzające wody opadowe;
 • retencjonowania wód opadowych i rozpadowych w gruncie, zbiornikach lub na dachach, np. studnie chłonne, zbiorniki podziemne i naziemne, zielone dachy;
 • dalszego wykorzystywania retencjonowanych wód opadowych i rozpadowych, np. pompy, filtry, zraszacze, sterowniki itd.

Dom ekologiczny a ulga termomodernizacyjna

Z ulgi termomodernizacyjnej może skorzystać każdy podatnik, który jest właścicielem lub współwłaścicielem budynku jednorodzinnego. Ulga polega na odliczeniu od podatku wydatków poniesionych na termomodernizację budynku, m.in. docieplenie, wymianę nieefektywnego urządzenia grzewczego, montaż odnawialnych źródeł energii (np. pompa ciepła, panele fotowoltaiczne). Odliczenie nie może przekroczyć 53000 zł w odniesieniu do wszystkich realizowanych przedsięwzięć tego typu.

Warto dodać, że ulga termomodernizacyjna łączy się z programami Czyste Powietrze i Mój Prąd. W takim przypadku korzyści uzyskane przez beneficjenta z tytułu obu systemów wsparcia będą się wzajemnie uzupełniać.

Zobacz również najpopularniejsze ekologiczne rozwiązania do domu.