Odwiedź nas na Facebooku
Inwestujesz?

Ceny domów i mieszkań w 2022. Co przewidują eksperci?

W ostatnich latach rynek domów i mieszkań rozgrzany był do czerwoności – niskie stopy procentowe skutkowały wzrostem popytu na nieruchomości wśród klientów indywidualnych i inwestycyjnych. Jednocześnie, ceny energii, paliwa i wielu surowców, wykorzystywanych w budownictwie, w ostatnim czasie wyraźnie pięły się w górę. Powyższe kwestie istotnie odbiły się na cenach nieruchomości. Z początku nie zgasiło to jednak popytu na rynku – “tanie kredyty” i powszechne przekonanie, że inwestycja w nieruchomość jest skuteczną ochroną kapitału przed inflacją, skutecznie podtrzymywały zainteresowanie. Jak natomiast będą kształtować się ceny w II połowie 2022 roku? Szacunki przedstawiamy poniżej.

Rozwój sytuacji na rynku nieruchomości w 2022 roku

Obecnie obserwujemy, że rynek nieruchomości uległ ostudzeniu, które wywołane zostało, m.in. przez kilkukrotne podwyżki stóp procentowych. Zabiegi te wielu osobom ograniczyły dostęp do kredytu, co z kolei miało odzwierciedlenie w poziomie popytu na nieruchomości. Niemniej, ceny domów i mieszkań w I kwartale 2022 roku w dalszym ciągu rosły – zwłaszcza w dużych miastach – ale dynamika tego wzrostu była istotnie niższa niż w końcówce 2021 roku. Następnie, w kwietniu br., banki wdrożyły rekomendację Komisji Nadzoru Finansowego, dotyczącą zaostrzenia kryteriów udzielania finansowania. W wyniku tego, podczas ustalania zdolności kredytowej, aktualnie uwzględniane jest oprocentowanie wyższe aż o 5%! Pokłosiem tych zdarzeń była w maju rekordowo niska liczba wniosków o przyznanie kredytu –  odczyt r/r był najniższy od czternastu lat. 

Pocieszeniem może być fakt, że rząd wprowadził jednocześnie szereg programów, dzięki którym nie musisz odkładać zakupu wymarzonej nieruchomości na później. Należą do nich, m.in.: Mieszkanie bez wkładu własnego czy Wakacje kredytowe.

Co dalej? Prognozy na II półrocze 2022 roku

Wydarzenia z ostatnich kilku miesięcy nie przeszły niezauważone i silnie odbiły się na cenach oferowanych domów i mieszkań. Wobec tego, okres dynamicznych wzrostów na rynku nieruchomości może chylić się ku końcowi! Prognozy tym pewniej się spełnią, jeśli zachowane zostaną zaostrzenia rekomendowane przez KNF oraz wysoki poziom stóp procentowych. Aspekt ten, wraz z wciąż wysokimi kosztami realizacji inwestycji budowlanych, może w efekcie ograniczyć nową podaż. Jednak specyfika branży sprawia, że podaż produktów, takich jak nieruchomości, powoli dostosowuje się do nastrojów, panujących na rynku. Wówczas, wyraźne górowanie podaży nad popytem, może wywołać kolejny spadek cen. 

Alternatywny scenariusz dotyczący kształtowania się cen nieruchomości

Możliwe jest jednak wystąpienie odwrotnego scenariusza. Inflacja będzie w dalszym ciągu rosnąć, a ceny surowców i płac w sektorze budowlanym mogą się nie ustabilizować. Możliwe, że deweloperzy podniosą ceny domów i mieszkań o koszt wprowadzonego w tym miesiącu DFG. Istnieje też prawdopodobieństwo, że Rada Polityki Pieniężnej zdecyduje się obniżyć poziom stóp procentowych. W takim wypadku, możemy spodziewać się, że wzrostowa tendencja cen nieruchomości zostanie utrzymana.

Jeśli rozważasz zaciągnięcie kredytu, ale potrzebujesz profesjonalnego wsparcia, zgłoś się do pośredników kredytowych dewelopera Siódme Niego, którzy udzielą Ci bezpłatnej porady w kwestii pozyskiwania finansowania.